Добре дошли,

“Пътстрой - Варна” ЕООД е създадено с разпореждане № 6 на Министерски съвет на Република България от 29.06.2000 г. като Еднолично дружество с ограничена отговорност, с държавно имущество “Пътно поддържане – Варна” ЕООД.

В началото на 2004 г., след проведена тръжна процедура за приватизация на 65 438 дяла, представляващи 100% от капитала на „Пътно поддържане – Варна” ЕООД, правото на собственост върху всички дялове от капитала преминава в новия собственик – “Пътно поддържане 2003” ООД. С последвалите промени, приети на Общо събрание на съдружниците, е избран нов Управител, под ръководството на който се поставя ново начало в развитието на дружеството.

Политики на дружеството: Политика по качество, околна среда и ЗБУТ; Политика за социална отговорностПолитика за поверителност на личните данни

"Пътстрой - Варна" ЕООД разполага със следните сертификати: RINA 9001; RINA 14001; RINA 18001; RINA SA 8000 2008