Изпълнени проекти

Проекти

Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ , гр. Русе