Пътстрой-Варна ЕООД търси да наеме: Специалист ПТО

Основни изисквания:

 • Висше или средно строително образование;
 • Опит на позиция специалист ПТО - минимум 3 години;
 • Познаване на процесите и операциите при изпълнение на отделни видове СМР, както и технологията на ценообразуването, оферирането и отчитането им;
 • Компютърна грамотност - MS Office, AutoCAD;
 • Познания при разчитане на строителна и проектна документация;
 • Работа със спрециализиран софтуер като Building Manager, Gaudy ще се счита за предимство.

Отговорности и задължения:

 • Изготвяне на количествени сметки;
 • Проверка и контрол на качеството и количеството на изпълнените СМР към проекта;
 • Актуване и отчитане - направа на сертификати и протоколи за изпълнените СМР;
 • Изготвяне на справки и отчети свързани с цялостната дейност по изпълнението на имвестиционния проект;
 • Участие в избор на подизпълнители;
 • Администриране на проекта - водене , съставяне и съхраняване на цялата техническа документация;
 • Провеждане на кореспонденция с всички участници в строителния процес.

Ние Ви предлагаме:

 • Коректно отношение от страна на работодател;
 • Дългосрочна заетост;
 • Работа в сплотен и динамичен екип;
 • Участие в разнообразни проекти;
 • Осигурени фирмени и външни обучения;
 • Възможност да се развивате професионално.

За да станете част от екипа ни, моля, изпратете CV.

Всички данни предоставени от Вас са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.