Дейности

Дейности

Дейности, компетенции и услуги

Основен предмет на дейност на дружеството са:

  • Строителство и поддръжка на сгради;
  • Пътища, пътни съоръжения и инфрастуктура;
  • Изграждане на хидротехнически съоражения – диги,сгуроотвали, подпорни стени;
  • Рехабилитация и изграждане на ВИК мрежи и съоражения.