Services

Дейности

Services

Основен предмет на дейност на дружеството са:

  • Проектиране, строителство на сгради и съоражения, текущ ремонт и поддържане на пътища, пътни принадлежности, пътни съоражения, градски и общински комуникации и инфраструктурите около тях
  • Зимно поддържане на пътища
  • Друга проектантска и инженерингова дейност в страната и чужбина
  • Всички видове услуги със строителна и друга техника
  • Превоз на пътници и товари
  • Транспортна дейност