Изпълнени проекти

Проекти

Инженеринг на първия в България за Завод за твърди битови отпадъци, с. Езерово, обл. Варна