Изпълнени проекти

Проекти

СМР на обект Център за защита на природата и животните в град Добрич – Изграждане на ветеринарна лечебница, стопанска сграда и сграда за поддръжка и охрана в ЦЗПЖ гр. Добрич