Изпълнени проекти

Проекти

„Благоустрояване и озеленяване на парк „Лятно кино” и парк „Спортна зона”, гр.Каварна;