Изпълнени проекти

Проекти

СМР по реконструкция и благоустрояване на градски парк и изграждане на 2бр. детски площадки, гр. Нови пазар