Изпълнени проекти

Проекти

СМР по проект “Обновяване и реконструкция на част от образователната инфраструктура в Община Нови пазар и превръщането й в притегателен център за възпитание и обучение”