Изпълнени проекти

Проекти

СМР на обект, Осемкласно училище в с. Голеш, община Кайнарджа