Изпълнени проекти

Проекти

Надграждане на оградни диги на сгуроотвал “Беглик Чаир”

Възложител 'ТЕЦ Варна' ЕАД